Klachtenformulier

Patiënten informatie klachtenbehandeling Huisartsenpraktijk de Hof  

 U heeft een klacht, wat kunt u doen?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.  

Praat met uw huisarts

Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e) of de waarnemer gaat. U kunt de klacht (of suggestie) ook melden met bijgevoegd formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Leidt dit niet tot een oplossing?

Als dit niet tot een oplossing leidt kunt u een (schriftelijke) klacht indienen bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden (KHH). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Het is belangrijk dat uw klacht voorzien is van uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening én een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en wat uw klacht hierover is. Een procedure bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden is kosteloos. De klachtenfunctionaris kan met een klachtenbemiddelaar proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Voor informatie, advies en hulp bij het schrijven van een klachtbrief kunt u terecht bij het Adviespunt Zorg van Zorgbelang Zuid-Holland Zuid.  

Hoe gaat een klachtenprocedure?

De klachtenfunctionaris neemt contact met u op en overlegt met u over de manier waarop u de klacht wilt laten behandelen.  

Signaal

Indien u met uw klacht enkel een signaal of melding van onvrede of ongenoegen wenst te geven wordt deze klacht als zodanig geregistreerd.  

Bemiddeling

Voorts kunt u verzoeken om een (praktische) oplossing/bemiddeling. Bij bemiddeling zoekt u samen met de klachtenfunctionaris en degene tegen wie de klacht gericht is naar een manier om de klacht op te lossen om zo de verstoorde relatie met degene tegen wie de klacht gericht is te herstellen. Deze procedure is snel en zonder papieren rompslomp. De klachtenfunctionaris zal daarbij nagaan of de klager en de huisarts bereid zijn tot een bemiddelingsgesprek. Bemiddeling houdt in dat er een gesprek tussen de huisarts en de klager plaatsvindt onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat partijen hun visies op de klacht toelichten en gezamenlijk tot een oplossing van het probleem komen.  

Oordeel

Ten slotte kan de huisarts worden gevraagd om een schriftelijk oordeel op de klacht.  

Geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de (landelijke) geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.  

Belangrijke adressen:  

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden p/a Huisartsen Kring Haaglanden President Kennedylaan 15 2517 JK  Den Haag Telefoon: 088– 0025055  

Zorgbelang Zuid-Holland Adviespunt Zorgbelang Bezoekadres: Ronsseweg 140, 2803 ZR Gouda Postadres: Postbus 2148, 2800 BG Gouda Telefoon: 0900-2437070  

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg Postbus 8018 5601KA Eindhoven 088-0229190 www.skge.nl

 

Klachtenformulier

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.


Contact

Telefoon 070-3994664
 

Huisartsenpraktijk de Hof

van Vredenburchweg 26c
2282 SH Rijswijk
Telefoon:
070-3994664
Fax:
070-3904294
Routebeschrijving >

over de praktijk

interactie

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen